Meist

Meist

Tallinna Giidide Ühing on mittetulundusühing, mis loodi 1992. aastal eesmärgiga tagada Tallinnas tegutsevate giidide kõrge professionaalne tase ja külalistele pakutava giiditeenuse hea kvaliteet. Ühingusse saavad kuuluda ainult atesteerimiseksami sooritanud giidid, kelle jaoks on oluline pidev erialane enesetäiendamine. Meie ühingu liikmed annavad endale aru, kui suur on giidi vastutus Eesti ja Tallinna maine hoidmisel ja kujundamisel. Me teeme oma tööd südamega, lähtudes külaliste soovidest ja oma parimast äratundmisest, kuidas neile vastu tulla. Iga giid on eripärane ja tema ekskursioon unikaalne.

 

Tallinna Giidide Ühing toetab veendunult seisukohta, et giiditöö on oma olemuselt kohaspetsiifiline ja seetõttu eeldame, et kõige paremini suudab külalisetele oma maad tutvustada kohalik giid.
Euroopa Liidu liikmesriigina tuleb küll ka meil aktsepteerida iga EL-i kodaniku õigust töötada ja osutada teenuseid kõikides liikmesriikides, aga siiski, me saame toetuda giididest kolleegidele teistes riikides, kes samuti seisukohta giiditöö paikkondlikust olemusest jagavad ja seda mõtteviisi levitavad. Seetõttu on TGÜ tegevuses oluline osa rahvusvahelisel koostööl. 2007. aastast kuulume giidide ülemaailmsesse katusorganisatsiooni WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations), mis ühendab üle 200 000 giidi enam kui 70-st riigist. 2011. aastal oli meie ühingul au korraldada WFTGA XIV ülemaailmne giidide kongress Tallinnas.

Alates 2016. aastast oleme ka FEG-i (European federation of Tourist Guide Associations) liige.

 

Tallinna Giidide Ühingus on 150 liiget, kes pakuvad ekskursioone 20-s keeles. Sobiva giidi Tallinnaga tutvumiseks leiate endale meie liikmete hulgast, kellega saate otse meie veebilehelt ühendust võtta, et juba konkreetses ekskursioonis kokku leppida.

Leia giid
Arhiiv
  • 2023 (1)
  • 2022 (2)
  • 2021 (2)
  • 2020 (3)
  • 2019 (5)
  • 2018 (1)
  • 2017 (3)