Taimi Pihel

Taimi Pihel
5030981
Erfarenhet sedan:
Residens: Türnpu 5-1
Modersmål: Eesti
Arbetsspråk: Eesti, Prantsuse, Eesti
Kan kommunicera i: Eesti
Hobbies:

Litsentsid

Galerii

Ekskursioonid

Saada päring