Deniss Mironov

Deniss Mironov
+372 51943814
Erfarenhet sedan: since 1999
Modersmål: Russian
Arbetsspråk: English
Kan kommunicera i: Estonian

Licenses

The Open Air Museum

Gallery

Ekskursioonid

Contact