Atesteerimine

Atesteerimine

Tallinna giidide atesteerimist koordineerib 2021. aastast Tallinna Giidide Ühing.

30.04.2021 aeguvat Tallinna giidi atesteeringut on võimalik pikendada täites registreerimisvorm ning esitades täidetud giiditegevuse vorm, kuhu tuleb kirja panna tehtud ekskursioonid ja osaletudkoolitused 2018. ja 2019. aasta kohta (10 ekskursiooni ja 10 koolitust kummagi aasta kohta). Kuna 2020. aasta oli erakorraline, siis selle aasta kohta ekskursioonide ja koolituste esitamise nõuet ei ole, soovi korral võib need esitada.

Kui kõik dokumendid on korrektselt esitatud, siis pikendatakse Tallinna giidi atesteering viieks aastaks ehk kuni 30.04.2026.

Atesteerimise pikendamise tasu 39.- eurot tuleb kanda Tallinna Giidide Ühingu kontole EE131010052037842004 SEB pangas. Palume selgitusse lisada oma nimi ning atesteerimise pikendamine. Soovi korral väljastame äriühingule arve, andmed saab lisada registreerimisvormile.

Registreerimine on avatud 07.04-07.05.2021.

Kui Te ei soovi oma atesteeringut pikendada, siis palun teavitage meid kindlasti sellest e-maili teel atesteerimine@tgy.ee

Küsimuste korral pöörduge palun samuti atesteerimine@tgy.ee

Registreerimisvormile lisatud foto on giiditõendi jaoks.

Olen nõus, et atesteerimise pikendamise korral on minu andmed avalikud Tallinna giidide andmebaasis https://www.visittallinn.ee/est/professionaal/praktiline-info/tallinna-giidid/giidide-andmebaas

Andmebaasis muudatuste tegemiseks palume ühendust võtta Liis Lätega liis.late@tallinnlv.ee

Leia giid
Arhiiv
  • 2021 (1)
  • 2020 (3)
  • 2019 (5)
  • 2018 (1)
  • 2017 (3)