Atesteerimine

Atesteerimine

Tallinna giidide atesteerimist koordineerib 2021. aastast Tallinna Giidide Ühing.

30.04.2022 aeguvat Tallinna giidi atestatsiooni on võimalik pikendada täites registreerimisvorm ning esitades täidetud giiditegevuse vorm, kuhu tuleb kirja panna tehtud ekskursioonid ja osaletud koolitused 2019. (10 ekskursiooni ja 10 koolitust) aasta kohta. Kuna 2020. aasta oli erakorraline, siis selle aasta kohta ekskursioonide ja koolituste esitamise nõuet ei ole, soovi korral võib need esitada. 2021. aasta kohta tuleb esitada 5 koolitust.

Kui kõik dokumendid on korrektselt esitatud, siis pikendatakse Tallinna giidi atestatsioon viieks aastaks ehk kuni 30.04.2027.

Atesteerimise pikendamise tasu 39.- eurot tuleb kanda Tallinna Giidide Ühingu kontole EE131010052037842004 SEB pangas. Palume selgitusse lisada oma nimi ning atestatsiooni pikendamine. Soovi korral väljastame äriühingule arve, andmed saab lisada registreerimisvormile.

Registreerimine on avatud 15.04-15.05.2022.

Kui Te ei soovi oma atestatsiooni pikendada, siis palun teavitage meid kindlasti sellest e-maili teel atesteerimine@tgy.ee

Küsimuste korral pöörduge palun samuti atesteerimine@tgy.ee

Registreerimisvormile lisatud foto on giiditõendi jaoks.

Olen nõus, et atestatsiooni pikendamise korral on minu andmed avalikud Tallinna giidide andmebaasis https://www.visittallinn.ee/est/professionaal/praktiline-info/tallinna-giidid/giidide-andmebaas

Kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged. 

Kinnitan, et Tallinna linna tutvustades ei kahjusta ma Eesti riigi huve. 

Kinnitan, et olen tutvunud ning nõustun Eesti giidide eetikakoodeksiga https://tgy.ee/liikmelisus/eetikakoodeks/.

Leia giid
Arhiiv
  • 2022 (2)
  • 2021 (2)
  • 2020 (3)
  • 2019 (5)
  • 2018 (1)
  • 2017 (3)